Pro Motion Georgia

(+995) 593 548 507 (+995) 557 263 153 promotiongeorgia@gmail.com

O nas

Pro Motion Georgia to niezależna organizacja non-profit, która powstała w celu wsparcia rozwoju Gruzji oraz promowania kraju na arenie międzynarodowej.
Poprzez nasze działania chcemy pomóc lokalnym społecznościom, grupom defaworyzowanym oraz wszystkim ludziom potrzebującym. Pomagamy w rozwoju i umacnianiu postaw nastawionych na aktywne działanie wśród społeczności lokalnych oraz staramy się tworzyć środowisko gdzie każdy ma równe szanse. Podejmujemy różnorodne inicjatywy edukacyjno-kulturalne w celu upowszechniania i popularyzowania tradycji, kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Gruzji. Działamy także na rzecz rozwoju regionalnej turystyki poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach oraz aktywną promocję wewnątrz kraju jak i poza jego granicami. Dążymy także do wzmocnienia więzi Gruzji z innymi krajami i popieramy działania rozwijające współpracę między społeczeństwami.
Nasze cele realizowane są poprzez wdrażanie projektów rozwojowych, warsztaty oraz szkolenia. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin a także lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami.

Reklamy
%d blogerów lubi to: